Cykelsti
Elcykel
Her mangler cykelstien
Nu med 120 cm til cyklerne


En lille historie om en cykelsti, som ikke findes. (endnu...) - Jo nu gør den :-)


HURRA...

I efteråret 2018 påbegyndtes vejudvidelse på strækningen. De 65 cm til cykler blev udvidet til 120 cm. Og den indviedes torsdag den 29.nov. Og i løbet af 2019 er hele vejen blevet ny asfalteret og ny malet i sin fulde bredde. Nedenstående tekst er derfor nu historie.

 

Vi mangler en cykelsti langs vejen mod Nykøbing. Helt nøjagtigt gælder det de 6,3 km der går langs rute 297 fra Eskemosevej/Fuglsangvej til den nye rundkørsel ved DLS/Agrovej.

 

På denne strækning er der i hver retning en kørebane til motorkøretøjer på 295 cm - en hvid/usynlig/nedslidt kantstribe på 30 cm og udenfor denne stribe en asfaltkant til cykler på 65 cm.

 

Som cyklist er det forbundet med stor utryghed at køre på denne strækning. Trafikken er morgen og eftermiddag ganske tæt, og når biler, lastbiler, busser og roevogne skal møde hinanden på den i forvejen relativt smalle vej, har mange af dem en tilbøjelighed til at trække ud på den hvide stribe som skal sikre adskillelse af motorkøretøjer og cykler.

 

Klik her for at se kort


Den oplagte løsning ?   -   -   -   -   -   -   -   -   -   >   >   >   >   >

 

Det ville være let at forbedre cyklernes sikkerhed på strækningen. Man kunne for eksempel gøre som det ses at man har gjort på vejen mellem Sakskøbing og Våbensted (Se billedet til højre). En meget enkel, billig og alligevel effektiv forbedring. Man har asfalteret ekstra 100 cm ud i rabatten, og samtidig flyttet reflekserne ind i den "gamle cykelsti". Derved er der opnået langt mere plads til de forskellige kategorier af trafik. Og denne "smalle" løsning er der netop plads til langs hele strækningen på rute 297.


Hvorfor haster det?

 

Først og fremmest haster det fordi flere bløde trafikanter faktisk er trafikdræbt på strækningen. Og af samme grund afholder mange sig fra at cykle langs denne vej.

 

Hvis kommunen mener noget alvorligt med de pæne ord om SUNDHED, CO2-reduktion, turismeudvikling, bosætning, levevilkår på landet osv, så er det en oplagt nødvendighed at få lukket dette (og andre) huller i cykelstinettet.

 

Der er da også grund til et vist håb, idet borgmester John Brædder ved indvielsen af 1,7 km cykelsti ved Grænge i juni 2011 gav udtryk for at man i kommunen har fokus på de bløde trafikanter.

 

Så kan man håbe at "det bliver vores tur næste gang"...

 

Hvad kan man selv gøre?

 

Kommunen har i efteråret 2016 afsat kr 5.500.000 til en vejudvidelse / cykelsti på strækningen mellem rundkørslen ved DLS og Fuglsang i 2018. Det er glædeligt. MEN tilsyneladende agter man ikke at føre arbejdet helt igennem til Eskemosevej. Kettinge Bylav vil derfor i samarbejde med Nysted og Omegns Fællesråd forsøge at påvirke kommunen med henblik på at arbejdet fuldføres således at der endelig skabes trygge forhold for cyklende mellem Nysted og Nykøbing. 


Kettinge Bylav har indsendt høringssvar til kommunen i sep 2013, som kan læses HER


Og på et møde i byrådssalen mandag den 9.sep  blev manglende cykelstier også påtalt. Læs HER

 

Tidligere indsendte høringssvarsvar fra 2009 kan ses: KLIK HER


Ved Byrådsvalget kan man prøve at stemme på kandidater, som har forståelse for problemet.

 

PS: Er du på facebook?

Så kig evt ind på siden "Flere cykelstier i Guldborgsund" - og klik "Synes godt om"    KLIK HER

Ved Fuglsang
Ved Våbensted
Læs om cykelstien på facebook
En slags oversigt